Γραμματεία Οργάνωσης
Νοταρά 124 & Αρέθα
Τ.Κ. 262 42 Πάτρα
Τηλ. & Fax : (061) 420-427
e-mail: totalcom@otenet.gr