Ινστιτούτο
Ινστιτούτο

"ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΠΑΛΟ"
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (Ι.Λ.Ψ.Α.Σ.) Ν.Π.Ι.Δ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΛΟΓΟΥ - ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

Κεντρικό: Νοταρά 124 & Αρέθα, Πάτρα
Επικοινωνία: Τηλ./Fax: 2610 420.427

Μίμης Σκαναβής: Πρόεδρος & Τέως Δ/ντης ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α' & Β' Βαθμίδας Πάτρας, 6947 126.942 (sms)

mimisskanavis@hotmail.com & totalcom@otenet.gr
http://www.palo-totalcom.gr