Επιστημονικό Τμήμα

Πανελλήνια Αντικωφωτική & Λογοθεραπευτική Οργάνωση

Επιστημονικό Τμήμα

Το επιστημονικό τμήμα είναι μόνιμο γνωμοδοτικό συμβούλιο της Π.Α.Λ.Ο. για κάθε θέμα ιατρικό, εκπαιδευτικό, επαγγελματικό, νομικό, κοινωνικό και επαναπροσαρμογής που αφορά τα αδύναμα επικοινωνιακά άτομα και τα μέλη του καταστατικού. 

 

Το επιστημονικό τμήμα αποτελείται από τους ειδικευμένους Ιατρούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Ψυχολόγους, Λογοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς και όλους εκείνους που ενδιαφέρονται για την υλοποίηση των σκοπών του συλλόγου της Π.Α.Λ.Ο.


Articles Category

Don't forget follow us via: