Π.Α.Λ.Ο.
Υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ν.Π.Ι.Δ.)

Συνέδρια
Περισσότερα

Ημερίδες
Περισσότερα

Κοινωνικές Εκδηλώσεις
Περισσότερα

Συνέδρια

Don't forget follow us via: